تمیز کننده و کلینر
نظافت سیستم های کامپیوتری و بردهای الکترونیکی علاوه بر زیبایی بیشتر، باعث جلوگیری از خرابی ها و مشکلات عملکردی این تجهیزات میشود.
اسپری های تمیزکننده و کلینر وسیله ای مناسب برای این امر بوده و مجموعه رادینو با بهترین قیمت این محصولات را ارائه میکند