پد موس یا ماوس پد

حتما تجربه کرده اید که وقتی با ماوس بر روی سطح شفاف یا ناهموار کار می کنید ماوس به مراتب قطع یا در عملکرد آن خلل وارد میشود. برای رفع این مشکل از پد ماوس استفاده می شود.
پد ماوس انواعی دارد

پد ماوس طبی که با طراحی که دارد کمتر باعث خستگی دست یا آسیب به آن می شود

پد ماوس ساده که معمولا به صورت مستطیل بوده و برای کاربری های عمومی می باشد

پد ماوس گیمی که دارای عرض و طول بیشتر و همچنین کیفیت بالاتر و زیباتر است که برای راحتی و دقت ماوس طراحی شده و معمولا دارای طرح و چاپ زیبا میباشد

مجموعه رادینو پخش کننده انواع پد ماوس با طرح ها و انواع کاربری های مختلف می باشد