ست ماوس و کیبورد / سیمی و بی سیم

یکی از تجهیزات ورودی سیستم های کامپیوتری ماوس و کیبورد هستند. وجود این دو در هر سیستمی ضروری بوده و انتخاب درست آنها به راحتی کاربر و دقت پروژه های انجام منجر می شود. برخی از شرکت ها در یک پک هر دوی آنها را به فروش میرسانند و شما عزیزان در این بخش میتوانید ست های بی سیم و سیمی ماوس و کیبورد را مشاهده بفرمایید.