عنوان:بازرگانی رادینو
وب‌سایت:https://radino025.com
پیش فاکتور
تلفن:025-38859000
آدرس:قم ، میدان سعیدی، مجتمع تجاری سیرنگ، طبقه دو، واحد 602
کدپستی:3719619999
گیرنده: - - -
ردیفشناسهمحصولقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کل
مبلغ کل تومان
مبلغ نهایی تومان
تومان
*اینجانب کلیه اجناس این فاکتور را بصورت کامل دریافت کرده ام و کلیه اجناس تا تسویه کامل نزد اینجانب بصورت امانت و عندالمطالبه خواهد بود.
چاپ این برگه بازگشت ادامه جهت تسویه حساب