عنوان:بازرگانی رادینو
وب‌سایت:https://radino025.com
پیش فاکتور
تلفن:025-37710088
آدرس:قم ، خیابان باجک نبش کوچه 42، مجتمع آفتاب
کدپستی:3713643712
گیرنده: - - -
ردیفشناسهمحصولقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کل
مبلغ کل ۰ تومان
مبلغ نهایی ۰ تومان
تومان
*اینجانب کلیه اجناس این فاکتور را بصورت کامل دریافت کرده ام و کلیه اجناس تا تسویه کامل نزد اینجانب بصورت امانت و عندالمطالبه خواهد بود.
چاپ این برگه بازگشت ادامه جهت تسویه حساب